Logo firmy

Telefonia VoIP

Systemy telekomunikacyjne oparte na technologii VoIP to nowoczesne powiązanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej i sieci komputerowej - do transmisji rozmów telefonicznych i transmisji danych przez komputery, wykorzystywana jest wspólna sieć komputerowa. Dzięki temu nie ma konieczności budowy oddzielnie sieci komputerowej i telekomunikacyjnej w firmie, co wiąże się z mniejszymi kosztami budowy i zarządzania infrastruktury.

Rozwiązanie takie sprawia że stanowiska pracy są bardzo mobilne – po przejściu pracownika w inne miejsce bierze ze sobą swój telefon IP do którego przypisany jest numer telefonu.

Dzięki VoIP tanio i szybko można połączyć kilka central telefonicznych znajdujących się w różnych lokalizacjach we wspólny system telekomunikacyjny. Komunikacja między nimi odbywa się z wykorzystaniem Internetu.